ReadyPlanet.com
http://www.navaminshop.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539732756
dot
dot
bulletTK-103 B
bulletTK-103 A
dot

dot
1.แนะนำการใช้ระบบ

  การดูในเว็บไซต์คอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

1.การดูตำแหน่งของรถ   

 

 เข้าเว็บ > www.navaminshop.com ,เข้าสู่ระบบ>  server1 , server2, server3  > User, password,

เปลี่ยนภาษาไทย,เข้าสู่ระบบ แสดงแผ่นที่ ค้นหา

 

 

 

1.เข้าเว็บ navaminshop > www.navaminshop.com    1.1.กดเข้าสู่ระบบ ครับ

 

 

 

1.2.กดเข้าสู่ระบบ Server 3 ครับ

 

1.3.ใส่ Username,paaword เลือกภาษา แล้วกด Login ครับ                       

 

 

 

1.4.กดแสดงแผนที่ ครับ

 

 

1.5 กดค้นหา ข้อมูลรถจะขึ้นให้เห็น ครับ                                     

 

 

1.6 กดค้นหาแล้วจะเห็นตำแหน่งของรถแต่ละคัน ครับ

 

1.7 แสดงการจราจร

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

2 ดูแบบ street View

 

 2.1 กดรูปตัวคนลากไปยังตำแหน่ง ครับ

 

 

2.2 จะเห็นเป็นรูป street viewและต่ำแหน่งรถ ครับ

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

 3.ดูย้อนหลัง

เข้าเว็บ > www.navaminshop.com ,เข้าสู่ระบบ>  server1 , server2, server3  > User, password,

เปลี่ยนภาษาไทย,เข้าสู่ระบบ แสดงแผ่นที่ ค้นหา > รูปสมุดประวัติย้อนหลัง

 

 

3.1 กดตรงรูปสมุดบันทึก

 

 

3.2 ดูเส้นทางย้อนหลัง,เวลาตำแหน่งของรถที่ไป,เปลี่ยนวันที่ที่จะดู > 3.3 จำลองเหตุการณ์

 

 

3.3 จำลองเหตุการณ์ตอนรถวิ่ง  เลือกวันที่ ปรับความเร็วให้ช้าลง กดเริ่ม ตำแหน่งรถจะเคลื่อนที่ กดหยุด  

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

4.กดสั่งดับเครื่องยนต์

เข้าเว็บ > www.navaminshop.com ,เข้าสู่ระบบ>  server1 , server2, server3  > User, password,

เปลี่ยนภาษาไทย,เข้าสู่ระบบ แสดงแผ่นที่ ค้นหา > กดรูปคำสั่งดับเครื่อง

 

4.1 กดรูปคำสั่งดับเครื่องยนต์

 

 

 4.2 กดคำสั่งดับเครื่องยนต์และยกเลิกดับเครื่องยนต์

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

5 . กำหนดเมลแจ้งเตือน (เพิ่มเมล , ลบเมล )

เข้าเว็บ www.navaminshop.com เข้าสู่ระบบ>เลือกServer1,2,3 >ใส่Username,password>

เปลี่ยนภาษาไทย>เข้าสู่ระบบ>แสดงแผนที่>ค้นหา>ตั้งค่าการทำงาน>ระบบติดตามรถ>ข้อมูลบริษัท>

เลือกหัวข้อ Email สำหรับส่งข้อความแจ้งเตือนกดบันทึก

 

5.1 กดเข้าสู่ระบบ

 

5.2 เลือก Server 1 , 2 , 3 

 

5.3 ใส่ Username , password > เลือกภาษา > กด Login

 

5.4 กดแสดงแผนที่

 

5.5 กดตั้งค่าการทำงาน

 

5.6 กดระบบติดตามรถ > ข้อมูลบริษัท

 

5.7 ใส่ Email หรือ ลบ Email ที่ต้องการ > กดบันทึก

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

รายงาน

 

วิธีพิมพ์รายงาน

www.navaminshop.com > เข้าสู่ระบบ > server3 > User > Password > เปลี่ยนภาษา > เข้าสู่ระบบ > ระบบติดตามรถ > สร้างรายงาน > วันเวลาเริ่มต้น > เลือกรถ >เลือกชนิดรายงาน > ภาพรวมกิจกรรมรายวัน

 

 

1.ระบบติดตามรถ > สร้างรายงาน

 

 

 

 

2.วันเวลาเริ่มต้น > เลือกรถ > เลือกชนิดรายงาน > ภาพรวมกิจกรรมรายวัน

 

 

 

ตัวอย่างรายงานหน้าเว็บ

 

 

ตัวอย่างรายงาน Execl

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________