ReadyPlanet.com
http://www.navaminshop.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539732756
dot
dot
bulletTK-103 B
bulletTK-103 A
dot

dot
วิธีการสั่งซื้อ

 

  •   ท่านสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อได้ที่เบอร์ 086-3207742 , 098-3717456 เวลา 08:30 - 18:00 น. 
      ระบุรายการสินค้าที่ต้องการ สั่งซื้อ
    ,จำนวน ,ชื่อที่อยู่ในการจัดส่ง ,วิธีจัดส่งและ เบอร์โทรศัพท์ของท่าน


  • เมื่อได้รับคำสั่งซื้อแล้ว ทางเราจะทำการตรวจสอบคำสั่งซื้อ คิดค่าใช้จ่าย แล้วยืนยันยอดเงิน
    กับทางท่านทางโทรศัพท์ โดยเราอาจจะยืนยันทันทีหรือติดต่อกลับในภายหลัง
  • ท่านชำระค่าสินค้าพร้อมค่าจัดส่ง ตามยอดที่เราได้ยืนยันกลับไป ผ่านบัญชีธนาคารหรือช่องทางอื่น ๆ
    วิธีการชำระค่าสินค้าแจ้งให้เราทราบถึงการชำระเงินของท่าน โดยระบุ ชื่อของท่าน จำนวนเงิน
    ชื่อธนาคาร/สาขา วันที่ชำระเงิน โดยแจ้ง ผ่านโทรศัพท์  หรือ ผ่านระบบออนไลน์

  • หลังจากตรวจสอบความถูกต้องแล้วทางเราจะดำเนินการเรื่องจัดส่งสินค้าต่อไป

 

 


  • ส่งอีเมลคำสั่งซื้อมาที่  navaminshop@gmail.com  ,  gps.navaminshop@gmail.com  
     ระบุรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ,จำนวน,ชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่ในการจัดส่ง วิธีจัดส่งและเบอร์โทรศัพท์ของท่าน
           

  • เมื่อได้รับคำสั่งซื้อแล้ว ทางเราจะทำการตรวจสอบคำสั่งซื้อ คิดค่าใช้จ่าย แล้วยืนยันยอดเงิน
    กับทางท่านทางโทรศัพท์ โดยเราอาจจะยืนยันทันทีหรือติดต่อกลับในภายหลัง

  • ท่านชำระค่าสินค้าพร้อมค่าจัดส่ง ตามยอดที่เราได้ยืนยันกลับไป ผ่านบัญชีธนาคารหรือช่องทางอื่น ๆ
    วิธีการชำระค่าสินค้าแจ้งให้เราทราบถึงการชำระเงินของท่าน โดยระบุ ชื่อของท่าน จำนวนเงิน
    ชื่อธนาคาร/สาขา วันที่ชำระเงิน โดยแจ้ง ผ่านโทรศัพท์  หรือ ผ่านระบบออนไลน์  • หลังจากตรวจสอบความถูกต้องแล้วทางเราจะดำเนินการเรื่องจัดส่งสินค้าต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

หมายเหตุ:

             1. หลังจากทำรายการสั่งซื้อและชำระเงินแล้ว  ท่านสามารถแจ้งการโอนเงินได้โทรศัพท์ที่เบอร์  086 320 7742
                 ส่ง SMS มายืนยันพร้อม แจ้งยอด วันเวลาที่โอน 
 สินค้าจะจัดส่งเมื่อได้รับแจ้งการโอนแล้วเท่านั้น 

     

             2. ตัดรอบรายการที่แจ้งโอนภายใน 16.00 น. ของวัน ส่งสินค้าในรอบวันทำการถัดไป