ReadyPlanet.com
http://www.navaminshop.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539732756
dot
dot
bulletTK-103 B
bulletTK-103 A
dot

dot
TK-STARicon  


TK-STAR
รหัส : TK-STAR
ยี่ห้อ : GPS TRACKER
รุ่น : TK-STAR
ราคาปกติ :  3,990.00      
ราคาพิเศษ :  2,990.00
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง : http://www.navaminshop.com
รายละเอียดย่อ :
GPS TRACKER รุ่นTK-STAR
ไม่ต้องติดตั้ง เพียงใส่กระเป๋า วางใต้พรม
หลังกระโปรงรถ ก็สามารถ เช็คตำแหน่ง หรือดักฟังเสียงสนทนาได้เลย แบตเตอรี่แสตนบาย5-7วัน
ตำแหน่งคลาดเคลื่อนเพียง0-5เมตร
!! สินค้ารับประกัน 6 เดือน !!
รายละเอียดทั้งหมด :

  คุณสมบัติ GPS TRACKER รุ่น TK-STAR (2G)

** กสทช ประกาศ ระบบ2G จะไม่สามารถใช้งานได้หลัง1ส.ค62เป็นต้นไป **

 

 • เช็คตำแหน่งทางมือถือ Android , Iphone ,Tablet , Note book.
 • รองรับการทำงานแบบ SMS / Online
 • ดักฟังเสียงสนทนาได้
 • แจ้งเตือนเมื่อถูกเคลื่อนที่ 
 • แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด
 • แบตเตอรี่ใช้งานได้ 5-7 วัน
 • ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน
 • โทรกลับอัตโนมัติ
 • กันน้ำได้
 • ตัวเครื่องเล็กกระทัดรัด น้ำหนักเบา ซ่อนเก็บเครื่องได้ง่าย
 • คู่มือภาษาทไทย / English
 • รับประกัน 6 เดือน

เหมาะสำหรับ

 • ตามบุคคล คนแก่ คนชรา เด็กเล็ก
 • ทีมงานขาย พนักงานเก็บเงิน 
 • มอเตอร์ไซค์
 • รถยนต์ รถกระบะ รถเก๋ง SUV 
 • หน่วยงาน ห้างร้าน บริษัท แท็กซี่ รถเช่า เป็นต้น

 

                         Hotline:0958833503

                                                  Hotline:0926519111

_____________________________________________

  การใช้งาน

                                           ปุ่มต่างๆ

TK-STAR-Navaminshop-2

STATUS LED  (สถานะLED) MEANING 
สีเขียวไมติด  (ซ้าย) อยู่โหมด sleep mode.
สีเขียวติดค้าง (ซ้าย) ค้นหาสัณญาณGSM
สีเขียวกระพริบ ( ซ้าย) สัณญาณGSM OK. พร้อมทำงาน
สีแดงติดค้าง   กำลังชาร์จแบตเตอรี่
สีแดงไม่ติด  แบตเตอรี่เต็ม100%
สีแดงกระพริบ เตือนแบตเตอรี่อ่อน
สีฟ้าไม่ติด (ขวา) อยู่โหมด sleep mode.
สีฟ้าติดค้าง (ขวา)  ค้นหาสัณญาณGPS
สีฟ้ากระพริบ (ขวา) สัณญาณGPS OK. พร้อมทำงาน

 หมายเหตุ:เมื่อGPS TRACKER อยู่โหมดsleep mode (ประหยัดพลังงาน) ให้กดปุ่มPOWER1ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่าสัณญาณ GSM / GPS พร้อมทํางานหรือไม่ 

 _____________________________________________

 

1:เปิดเครื่องGPS TRACKER

 1.1:ถอดฝาเครื่องGPS TRACKER นำซิมการ์ดใส่เครื่องเปิดสวิส( กดปุ่มสีเขียวค้าง5-10วินาที )

 1.2:การเปิดสวิสครั้งแรก ควรนำเครื่องวางบริเวณพื้นที่โล่งแจ้ง สามารถ  รับสัณญาณได้ดี

 1.3:ทดลองโทรเข้าเบอร์gps เครื่องจะติด1-3ครั้งการเปิดเครื่องเรียบร้อย ถ้าไม่ติดให้ทำการกดสวิสสีเขียวคัาง5-10วินาทีอีกครั้ง 

 

2:เริ่มต้นการใช้งาน ( begin )

พิมพ์ begin123456 ส่งเข้าเบอร์gps รอsmsตอบกลับ begin ok.  

TK-STAR-Navaminshop-SMS1

 

3:กำหนดสิทธิการใช้งาน (Set authorized number )

3.1: กำหนดสิทธิ พิมพ์ admin123456 0863XXXX2  ส่งเข้าเบอร์GPS TRACKER รอSMSตอบกลับ admin ok. ( กำหนดได้สูงสุด5เบอร์ )

TK-STAR-Navaminshop-SMS2 

 

3.2:ลบสิทธิการใช้งาน (Delete authorized number )

ลบสิทธิ พิมพ์ noadmin123456 0863XXXX2  ส่งเข้าเบอร์GPS TRACKER รอSMSตอบกลับ noadmin ok. 

TK-STAR-Navaminshop-SMS4 

 

4:เช็คตำแหน่ง SMS (2วิธี )

  4.1:โทรเข้าเบอร์GPS TRACKER เครื่องจะติด1-3คร้ัง สายจะหลุดอัตโนมัติ รอSMSส่งกลับ จากนั้นคลิกที่SMS จะเห็นตําแหน่งรถทันที ( รองรับบางเวอร์ช่ัน )

 4.2:ส่งข้อความ G123456# หรือ where เข้าเบอรGPS TRACKERรอSMSส่งกลับให้คลิกที่ข้อความ จะเห็นตําแหน่งรถทันที

ตัวอย่าง:http://maps.google.com/maps?q=13.84780%2c100.63460   V:A,2016-05-03 03:08:20 S:000km/h,Bat:100%,4109161762,S31G00;p:52001, l:6010, c:618   10:08

TK-STAR-Navaminshop-SMS3

 

TK-STAR-Navaminshop-3

1:Google Map Link คลิกทีลิงค์ จะเห็นตําแหน่งรถทันที

2:สถานะ V:A  จับสัณญาณGPSได้       /   V:V  จับสัณญาณGPSไม่ได้

3:วันที่ เวลา

4:ความเร็ว กม. / ชม.

5:แบตเตอรี่:  100%  ( เต็มคือ100%)

6:IMEI:แสดงเลขประจำเครื่อง

7:รหัสเสาGSM

8:ตำแหน่งเสาGSM

                              วิธีเช็คตำแหน่ง

 TK-STAR-Navaminshop-MapView1

 TK-STAR-Navaminshop-ดาวเทียม

 TK-STAR-Navaminshop-StreetView

 

4:ดักฟังเสียงสนทนา ( Monitor )

4.1: พิมพ์ monitor123456 ส่งเข้าเบอร์GPS TRACKER รอsmsตอบกลับ monitor ok.

TK-STAR-SMS-Navaminshop-1

4.2: โทรเข้าเบอร์GPS TRACKER เพื่อดักฟังได้เลย 

4.3: ยกเลิกดักฟัง  พิมพ์ tracker123456  รอsmsตอบกลับ tracker ok.

TK-STAR-SMS-Navaminshop-2

 

5:ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ( SOS )

5.1:พิมพ์ sos123456 0863XXXX42 ส่งเข้าเบอร์GPS TRACKER รอSMSตอบกลับ sos number ok.

TK-STAR-SMS-Navaminshop-3

5.2: กดปุ่มSOS ทีเครื่องGPS TRACKER  ข้อความ help me! จะส่งเข้าเบอร์ที่ถูกกำหนดสิทธิไว้

 

6:ตั้งเวลา  ( Time zone )

พิมพ์ timezone123456 8 ส่งเข้าเบอร์GPS TRACKER รอSMS ตอบกลับ time ok.

TK-STAR-SMS-Navaminshop-4

 

7:เปิดโหมดประหยัดพลังงาน / ยกเลิก  ( sleep mode )

7.1: เปิดโหมดพิมพ์ sleep123456   ส่งเข้าเบอร์GPS TRACKER รอSMSส่งกลับ sleep ok.  ( ไฟสถานะทีตัวเครื่องจะดับลง  เมือจับแรงสั่นสะเทือนได้ เครื่องGPS TRACKER จะตื่นขึ้นมาทำงานโดยอัตโนมัติ )

TK-STAR-SMS-Navaminshop-14 

7.2: ยกเลิกพิมพ์ nosleep123456   ส่งเข้าเบอร์GPS TRACKER รอSMSส่งกลับ nosleep ok.

TK-STAR-SMS-Navaminshop-5

 

8:เตือนสั่นสะเทือน / ยกเลิก  ( shock sensor alarm. ) 

8.1: พิมพ์ shock123456 ส่งเข้าเบอร์GPS TRACKER รอSMS ตอบกลับ shock ok. (  มื่อเครื่องจับการสั่นสะเทือนได้ เพียงเล็กน้อย SMS จะถูกส่งเข้า เมือถือที่ถูกกําหนดสิทธิไว้ทันที )

ตัวอย่าง:  shock alarm! http://maps.google.com/maps?q=13.84774%2c100.63473   V:V,2016-05-04 02:49:14 S:000km/h,Bat:80%,4109161762,S21G00;p:52001, l:23010, c:837   09:49

TK-STAR-SMS-Navaminshop-6

TK-STAR-Navaminshop-ShockAlarm 

                         !!โทรรกลับได้เลย!!

8.2: ยกเลิกเตือนสั่นสะเทือน  พิมพ์ noshock123456 รอSMSตอบกลับ noshock ok.

TK-STAR-SMS-Navaminshop-13


9:เตือนเมื่อเคลื่อนที/ ยกเลิก  ( move alarm. )

9.1: พิมพ์ move123456 ส่งเข้าเบอร์GPS TRACKER รอSMSตอบกลับ move ok. ( เมื่อรถเคลื่อนที่จากจุดจอดออกไป200เมตร เครื่องGPS TRACKER จะส่งSMSแจ้งเตือน move alarm! เข้าเบอร์เครื่องที่ถูกกำหนดสิทธิไว้)

TK-STAR-SMS-Navaminshop-7

9.2: ยกเลิก พิมพ์ nomove123456  รอSMSตอบกลับ nomove ok.

TK-STAR-SMS-Navaminshop-8

 

10:เตือนความเร็ว / ยกเลิก  ( speed alarm. ) 

10.1: พิมพ์ speed123456 080 ส่งเข้าเบอร์GPS TRACKER รอSMS ตอบกลับ speed ok. เมือความเร็วเกิน80กม./ชม. SMSแจ้งเตือน speed alarm!. จะส่งเข้าเบอร์ที่ถูกกำหนดสิทธิไว้ ( ตัวอย่างถ้าต้องการตั้งความเร็ว120กม./ชม. พิมพ์ speed123456 120 ส่งเข้าเบอร์GPS TRACKER ) ความเร็วทีตั้งได้ต่ำสุด 50กม./ชม.

TK-STAR-SMS-Navaminshop-9

10.2: ยกเลิก พิมพ์ nospeed123456 ส่งเข้าเบอร์GPS TRACKER รอSMS ตอบกลับ nospeed ok.

TK-STAR-SMS-Navaminshop-10

 

11:เปลี่ยนรหัส  ( Change Password. ) 

พิมพ์ password123456 000000   ( 000000คือpasswordใหม่ ) ส่งเข้าเบอร์ GPS TRACKER รอsms ตอบกลับ Password ok.

 TK-STAR-SMS-Navaminshop-11

12:คืนค่าโรงงาน ( Format the device ) 

พิมพ์ Format ส่งเข้าเบอร์GPS TRACKER รอSMS ตอบกลับ format ok.

ตัวอย่าง: The tracker will immediately restore the factory settings. All previous settings will be canceled.  12:33

 TK-STAR-Navaminshop-format

                                             

                                         COMMAND คำสั่งต่างๆ

INSTRUCTION (คำแนะนำ)  COMMAND(คำสั่ง) REPLY(ตอบกลับ)
Reboot the device (เริ่มต้นการใช้)  begin123456 begin ok.
SMS Track ( เช็คตำแหน่ง)  G123456#  or  where SMS Link google.

Monitor ( ดักฟัง)

cancle:  (ยกเลิกดักฟัง)

 monitor123456

 tracker123456

monitor ok.

tracker ok.

Set authorized number

(กำหนดสิทธิการใช้)

 admin123456 0863XXXX42

 ( ตั้งค่าสูงสุด5เบอร์

admin ok.
Delete authorized number (ลบสิทธิ)  nodmin123456  0863XXXX42 noadmin ok.
SOS Phone number(ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน)  sos123456 0863XXXX42 sos ok.
Set time zone (ตั้งเวลา)  timezone123456 8 timezone ok.

Sleep mode (ประหยัดพลังงาน)

cancle (ยกเลิก)

 sleep123456

 nosleep123456

sleep ok.

nosleep ok.

Shock sensor alarm(สั่นสะเทือน)

cancle (ยกเลิก )

 shock123456

 noshock123456

shock ok.

noshock ok.

Move alarm (เคลื่อนที่)

cancle (ยกเลิก)

 move123456

 nomove123456

move ok.

nomove ok.

speed alarm. ( ความเร็ว )

cancle ( ยกเลิก)

 speed123456 080

 nospeed123456

speed ok.

nospeed ok.

Change Password

เปลี่ยนรหัส

 password123456  000000

 (passwordใหม่คือ 000000)

password ok.
Format the device ( คืนค่าโรงงาน )  format format ok.

 

  _____________________________________________________

 

                              !!!การใช้งานออนไลน์ !!!

 

 

 

_____________________________________________

 

1:ติดตั้งแอ็พ LKGPS   จากPlay สโตร์ หรือ App Stroe   

TK-STAR - ติดตั้งApp-Navaminshop

 

2:เปิดแอ็พ LKGPS 

ออนไลน์TK-STAR-Navaminshop

 

2.1: Log in by IMEI

2.2: พิมพ์ http://2.tkstargps.net/

2.3: พิมพ์User: ใส่ตัวเลขIMEIหลังตัวเครื่องGps Tracker TK-STAR

2.4: พิมพ์Password:123456  ( ค่าเริ่มต้น )

 

3:ข้อมูลแอ็พLKGPS

ออนไลน์TK-STAR3-Navaminshop


3.1:แสดงปริมาณแบตเตอรี่คงเหลือ

3.2:เช็คตำแหน่งปัจจุบัน

3.3:เช็คประวัติย้อนหลัง

3.4:กำหนดพื้นที่ ห้ามเข้า , ห้ามออก แจ้งเตือนเข้ามือถือ

3.5:คำสั่ง  การตั้งค่าต่างๆ

3.6:ข้อมูลเครื่องGps Tracker TK-STAR

3.7:เกียวกับอุปกรณ์ 

3.8:ประวัติการแจ้งเตือนต่างๆ

3.9:ออกจากระบบ

 

4:เช็คตำแหน่งปัจจุบัน

ออนไลน์TK-STAR4-Navaminshop

 

_____________________________________________


 

รายละเอียดเครื่องGPS TRACKER TK-STAR

Content  specification
 Dimension ( ขนาด )  กว้าง50mm.xยาว50mm. x หนา20mm.
 Weight ( น้ำหนัก )  50g.
 Network (เครื่อข่าย )  850 / 900 / 1800 /1900Mhz
 Gps chip

 UBLOX

 GPS sensitivity (ความไว )

 -159dBm
 GPS accuracy ( ความแม่นยำ)  5m.
 Time To First Fix ( เริ่มต้นใช้งาน) 

 Cold status - 35-80s (อุณภูมิเย็น )

 Warm status - 35s  ( อุณภูมิอุ่น )

 Hot status - 1s       ( อุณภูมิร้อน )

 Car charger (การชาร์จไฟ)

 12—24V input

 5V output

 Battery   Chargeable 3.7V 1000mAh Li-ion battery 
 Standby ( การใช้งาน )   160-180 hours ( 5-7วัน ) 
 Storage Temp. ( การทนต่ออุณภิมิ)  -40°C to +85°C
 Operation Temp. ( อุณภูมิการใช้ )  -20°C to +55°C
 Humidity ( ความชื้น )  5%-95% non-condensing ( ไม่กลั่นตัว )

 

Hotline:0958833503

 

Hotline:0926519111

_____________________________________________

 

 


จำนวน